Visie

 

Binnen scholencombinatie Delfland verzorgen het Christelijk Lyceum Delft (CLD) en het Grotius College (GC) samen vmbo-opleidingen in de gemengde, kader- en basisberoepsgerichte leerweg. De scholen vinden elkaar in het standpunt een school te willen zijn waar iedereen met een passend advies welkom is.


Ouders en leerlingen kunnen kiezen voor het onderwijs dat levensbeschouwelijk het best bij hen past: christelijk of openbaar onderwijs. Uitgangspunten zijn: respectvol met elkaar omgaan, verantwoordelijkheid nemen voor anderen en aandacht hebben voor elkaar. Dat wil scholencombinatie Delfland haar leerlingen graag leren.

 

 

Binnen de visie van Scholencombinatie Delfland staat verder nóg een aantal zaken centraal:

  • Voorbereiding op het MBO
  • Hoogwaardige Technologie
  • Ondernemerschap
  • Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
  • Fantastische schooltijd

 

 

Voorbereiding op het MBO

Scholencombinatie Delfland leert leerlingen goede keuzes te maken voor vervolgopleidingen. Hiervoor is in de onderbouw het vak PSO ontwikkeld. PSO staat voor Praktische Sector Oriëntatie. In de onderbouw doorlopen de leerlingen alle sectoren en krijgen door praktische opdrachten een goed inzicht in de verschillende beroepsrichtingen binnen de verschillende sectoren. Aan het eind van klas 2 maken de leerlingen een verantwoorde keuze voor hun opleiding in de bovenbouw. De bovenbouwopleidingen zijn brede instersectorale opleidingen die altijd goed aansluiten op de vervolgopleidingen van het MBO. Met een diploma van de scholencombinatie Delfland vinden leerlingen bij iedere ROC een passende MBO opleiding.

 


Hoogwaardige Technologie

Het leven in de moderne maatschappij wordt volop ondersteund door hoogwaardige technologie. Als je een ruimte binnenkomt, dan gaat automatisch het licht aan. 's Morgens om 7 uur gaat automatisch de verwarming aan. Auto's kunnen zelfstandig inparkeren. Zware lasten worden door machines gedragen. Contact met andere mensen verloopt via computers en smartphones. Betalen doen we electronisch en onze bankzaken regelen we on-line. Een belangrijk deel van ons leven worden we ondersteund door allerlei technologische snufjes waarvan we ons haast niet beseffen dat ze er zijn. Scholencombinatie Delfland leert leerlingen om te gaan met en gebruik te maken van al deze hoogwaardige technologische ontwikkelingen. Ongeacht of je nu kiest voor een opleiding in de technologie, de commercie of de dienstverlening. Hoogwaardige technologie is overal.

 


Ondernemerschap

Werkgevers verwachten van iedere werknemer een stukje ondernemerschap. Alle werkzaamheden moeten bijdragen tot een goed bedrijfsresultaat. Het is daarom belangrijk dat leerlingen vaardigheden aanleren om later zelfstandig en verantwoordelijk te kunnen functioneren in een bedrijf of instelling. Een toenemend aantal leerlingen zal later werken als ZZP-er (Zelfstandige Zonder Personeel). Zij zullen een eigen bedrijf(je) starten en vaardigheden moeten beheersen om succesvol te kunnen ondernemen. Scholencombinatie Delfland draagt bij tot het ontwikkelen van deze vaardigheden.

 


Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Bij het volwassen worden hoort ook dat je moet leren om op eigen benen te staan. Scholencombinatie Delfland begeleidt en ondersteunt leerlingen bij de ontwikkeling van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Respectvol omgaan met de medemens en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij staan dan ook hoog in het vaandel.

 


Fantastische schooltijd

Een schoolloopbaan is meer dan alleen leren voor een diploma. Schooltijd is ook iets waar je plezier mag beleven en gelukkig mag zijn. Ons motto is: een gelukkig kind leert meer! Dit is dan ook de reden dat scholencombinatie Delfland zich inzet om naast schoolse zaken ook heel veel leuke dingen te organiseren om leerlingen een fantastische tijd te bezorgen. Daarnaast hebben leerlingen een actieve rol in de organisatie van diverse activiteiten. Scholencombinatie Delfland beoogt een bruisende school te zijn.


Met een opleiding van scholencombinatie Delfland kom je verder!