Vacatures

Vanwege het grote aantal nieuwe aanmeldingen hebben wij de volgende vacatures:

 

m.i.v. het nieuwe cursusjaar zoeken we docenten voor de vakken:

 

  Nederlands ±   7 lessen
  Engels  ± 12 lessen 
  economie en ondernemen  ±   9 lessen
  mens en maatschappij ± 23 lessen
  mens en techniek ± 10 lessen
  wiskunde ± 13 lessen

 

Uitgangspunt is dat bij een werktijdfactor van 1,0 fte 23 wekelijkse lessen worden gegeven.

 

Het betreft hier docentenfuncties in de functiecategorie LB/LC. Combinatie van functies behoort afhankelijk van bevoegdheid tot de mogelijkheden.

 Sollicitaties kunnen bij voorkeur per mail worden gericht aan de directeur, de heer C.L. Barto (c.barto@sc-delfland.nl).

 Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.