Nieuws

 


Globaland

Globaland
15 May 2014

Globaland is een project voor onze eersteklassers waarin de leerlingen zich spelenderwijs bezighouden met wereldproblematiek.

Al 'spelend' maken leerlingen keuzes in besteding van geld aan onderwijs, gezondheidszorg, mobiliteit, defensie etc. Steeds opnieuw wordt gekeken hou hún land er voor staat ten opzichte van andere landen. De landen krijgen te maken met allerlei problemen als hongersnood, millieurampen, economische crisissen etc.