Nieuws

 


Nieuwbouw Scholencombinatie Delfland

Nieuwbouw Scholencombinatie Delfland
16 Jul 2013

Nieuwbouw

Nadat het een tijdje stil is geweest maar weer eens even een update van de stand van zaken v.w.b. de bouwplannen voor onze nieuwe school. Na veel overleg met verschillende afdelingen en instanties binnen en buiten de school is een Programma van Eisen (PVE) opgesteld. De gemeente heeft dit Programma gebruikt om in een Europese Aanbesteding architecten te werven.

In juli zijn uit 30 inschrijvers vijf architecten geselecteerd die een kans krijgen een globale schets uit te werken van de nieuwbouw. In de zomervakantie zullen zij hun plan presenteren aan een commissie waarin vertegenwoordigers van de gemeente en de scholen zitting hebben. De commissie hoopt aan het einde van de zomervakantie één architect de opdracht te kunnen geven zijn schets verder uit te werken tot een definitief ontwerp. De planning is dat dit ontwerp eind 2013 beschikbaar is zodat de volgende aanbestedingsprocedure gestart kan worden: het zoeken van een aannemer die de school daadwerkelijk zal gaan bouwen.

Als alles volgens plan verloopt opent onze nieuwe school in de spoorzone op 1 september 2016 haar deuren.

 

Klik hier voor een grote afbeelding in *pdf formaat