HUISREGELS


In het kort:


GOED VOORBEELD: DOET GOED VOLGEN!


A: Tijdens de les gaan we op een plezierige manier met elkaar om.
 Je komt op tijd in de les.
 Je hebt al je spullen bij je.
 Je spreekt Nederlands.
 Je blijft van elkaars spullen af.
 Je mobiele telefoon, MP3-speler, enz. blijft opgeborgen in je kluisje tijdens de lessen.

 

B: In de pauze mag je kiezen waar je je tijd door brengt.
 Beneden in het Atrium
 Op het plein van de Unit
 In de kantine

    ! Dit zijn de plekken waar je mag eten/drinken en je mobiele telefoon mag gebruiken.

 

C: LET OP!!
 Pesten wordt op deze school niet geaccepteerd.
 Dit geldt ook voor schelden of vloeken (in elke taal)!
 Iedereen wil zich veilig voelen, daarom is afgesproken dat we geen foto’s en filmpjes van elkaar maken!

 

 

 

 

Iedereen wil  zich graag prettig en veilig voelen als hij op school is.

Daarom:

 • toont iedereen respect voor elkaar en pesten we niet
 • is iedereen vriendelijk tegen elkaar
 • past iedereen goed op alle spullen, van zichzelf, van anderen en van school
 • houden we ons aan de afspraken


Je hebt RECHTEN op school, o.a.

 • recht op goed onderwijs
 • recht op goede begeleiding
 • recht op regelmatige informatie over je vorderingen

 

En je hebt PLICHTEN:

Die plichten hebben we samengevat in onze schoolregels.

 

 

 1. Als leerling ben je verplicht alle lessen van je klas (zie rooster) te volgen.
   
 2. Afwezigheid van de leerling

  Ziek Laat je ouder / verzorger naar school bellen vóór 09.00 uur (015-2000014) en neem een briefje mee als je weer op school komt. Dat geef je af bij de receptie.
     
  Ziek geworden op school Meld je dan bij je unitleider. Deze kan je toestemming geven om naar huis te gaan.
     
  Om een andere reden Dan moet je vooraf een briefje van thuis meenemen en dat afgeven bij de receptie. Probeer je afspraken  buiten schooltijd te maken.
     
  Eerder weg Ook dan geldt: briefje meebrengen en dat inleveren bij de receptie.
     
  Te laat Haal bij de receptie een briefje. Je bent verplicht je schoolpasje te tonen. Geen pasje? Volgende dag om 8.00 uur melden.
     
  Uit de les gestuurd Meld je bij de aangewezen persoon op je unit.
     
  Ongeoorloofd afwezig Dan volgen sancties. We geven je verzuim door aan de ambtenaar leerplichtzaken.   

 3. Afwezigheid van de leerkracht
  Als je docent er niet is, staat er op het dagrooster welke docent de les vervangt. Het dagrooster staat op de website en vind je op de monitoren. Als er vervanging is, ga je naar je lokaal. Is de vervanger er niet, dan loopt één leerling uit de klas even naar de roostermaker en vraagt hoe het zit. Je mag niet op eigen houtje weggaan. Als je vrij hebt, ga je naar de kantine of naar het schoolplein.
   
 4. Tussenuren en pauzes
  Heb je pauze of een tussenuur, dan ga je naar de kantine, de grote trap of naar het schoolplein. Tijdens de pauzes mag je ook op je unit blijven.
   
 5. Jassen en petten
  Jassen en petten zijn buitenkleding. Binnen de school heb je ze niet aan. Petten en jassen in je kluisje. Er is ook een garderoberuimte. Gebruik hiervan is voor eigen risico.
   
 6. Snoepen, eten
  Snoepen, eten en drinken mag je op het plein, in de kantine en in het Atrium (grote trap). Dus niet in de klas, niet op de gangen en de trappen. En .... afval doe je in de bakken (ook kauwgom).
 
 
 

Naast deze hoofdregels, gelden er overal vaste regels (gewoontes). Deze zijn handig om te weten en daarom schrijven we ze hier per lokaal of per onderwerp op:

  

De stalling:

 1. Je zet je fiets op het witte plein in de rekken en op slot.
 2. Scooters/bromfietsen zet je dicht bij het gebouwtje op het witte plein.
 3. Je LOOPT op het plein en in de fietsenstalling.
 4. Je zet je fiets / bromfiets / scooter op slot (als extra veiligheid kun je je fiets / bromfiets / scooter met een hangslot aan het rek vastzetten).
 5. Je blijft niet "hangen" in de stalling maar je gaat naar het schoolplein of je gaat naar binnen.
 6. De school is niet aansprakelijk voor vermissingen en beschadigingen van / aan jouw fiets / bromfiets / scooter.

   

MP3 spelers, telefoons enz.

Deze mag je alleen gebruiken in de kantine, in het Atrium en tijdens de pauzes op je unit. Het geluid is altijd uit(!). Muziek luisteren doe je met oortjes.
Als je telefoon zichtbaar is waar het niet mag, kan hij in worden genomen voor de rest van de dag.

 

Lokalen

Je mag het lokaal niet binnen als de leraar er nog niet is. Je wacht dan op de gang. Soms zal een andere leraar je binnenlaten. Eten en drinken is natuurlijk verboden in een lokaal. Kauwgum ook. Je tekent niet op de tafels. Na de les schuif je natuurlijk je stoel even aan. En het is heel plezierig als leerlingen en leraren elkaar groeten.

 

Lift

Lift In onze school is een lift. Deze mag je alleen gebruiken als je slecht ter been bent of omdat je iets zwaars naar boven of beneden moet brengen. Moet je voor langere periode gebruik maken van de lift dan kun je een liftsleutel krijgen bij de receptie. Voor een liftsleutel moet je €25,00 borg betalen.

 

Pestprotocol

We hanteren een pestprotocol dat klassikaal wordt besproken door de mentor en door jou en je ouders wordt ondertekend. Hierin staan afspraken over de omgang met elkaar.

 

Taalgebruik

We accepteren geen lelijke worden. Leerlingen moeten Nederlands spreken als zij in het schoolgebouw zijn.

 

De kantine

Omdat we graag willen dat het hier gezellig is en blijft, gelden de volgende regels:

 1. rustig lopen
 2. alleen op een stoel zitten, niet op de tafels
 3. als je iets wilt kopen, ga je in de rij staan bij de uitgifte
 4. MP-3 spelers, telefoons mogen aan staan, maar .... geen geluid
 5. jouw rommel gooi je altijd zelf in de afvalbakken
 6. als je weggaat, schuif je je stoel onder de tafel
 7. geen geschreeuw, geen geruzie

Na iedere pauze ruimt een klas, de kantine op. Tafels schoonmaken, vloer aanvegen, als er nog rommel ligt dit in de afvalbakken doen.

 

Vertrouwenspersonen

Als je je gekwetst voelt door een medeleerling of iemand van het personeel, dan kun je dit bespreken met iemand van de vertrouwenscommissie. Mevrouw ten Wolde (zorgcoördinator) weet wie je verder kan helpen. Wees niet bang: ze vertellen geen dingen door en ze zullen altijd proberen goed naar je te luisteren en je te helpen.

 

Administratie

Heb je iemand van de administratie nodig, dan meld je je bij de receptie bij de hoofdingang. Je kunt er terecht in de pauzes. Je kunt er formulieren en stempels halen, schoolpassen en gevonden voorwerpen afhalen, etc.

 

Schoolpasje

Iedere leerling krijgt een schoolpasje. Je bent verplicht dit pasje te allen tijde binnen de school of op het schoolplein bij je te hebben. Als je de schoolpas verliest, kun je tegen betaling een nieuwe krijgen. Dat pasje moet je bijvoorbeeld gebruiken als je de school wilt binnenkomen of je kluisje wilt openen.

 

Waardevolle spullen en kleding

Laat geen waardevolle spullen in je zakken zitten! De school is niet aansprakelijk voor vermissingen en beschadigingen van jouw spullen. Kleding mag in de algemene zin niet aanstootgevend zijn en/of discriminerend. Bij bepaalde vakken worden er veiligheidseisen gesteld aan de kleding; deze eisen zijn terug te vinden in de ARBO-voorschriften. Ook is het belangrijk dat er goed gezicht- en oogcontact is tussen de leerling en het personeel tijdens gesprekken en in de lessen (denk aan hoofddeksels, zonnebrillen ed.)

 

 


Te laat regeling

 

1e maal te laat

à

Waarschuwing

2e maal te laat

à

Waarschuwing

3e maal te laat

à

Volgende ochtend om 08.00 uur melden bij de receptie

Meldt de leerling zich niet, dan moet hij/zij zich de volgende 2 dagen melden

4e maal te laat

à

Waarschuwing

5e maal te laat

à

Volgende ochtend om 08.00 uur melden bij de receptie

Meldt de leerling zich niet, dan moet hij/zij zich de volgende 2 dagen melden

6e maal te laat

à

Volgende 2 ochtenden om 08.00 uur melden

7e maal te laat

à

Volgende 5 ochtenden om 08.00 uur melden

8e maal te laat

à

Waarschuwing

9e maal te laat

à

Melding aan ambtenaar Leerplicht1

N.B. Moet een leerling zich om 08.00 uur melden, dan houden wij geen rekening met 1euur vrij etc.

 

1De gemeente Delft heeft met de ambtenaar Leerplicht en de drie Delftse scholen voor het voortgezet onderwijs de afspraak dat leerlingen die in een cursus negen maal te laat komen of 9 uur ongeoorloofd afwezig zijn, gemeld worden bij de ambtenaar Leerplicht. Deze zal dan onderzoek doen met als mogelijke consequentie een waarschuwing, een boete of zelfs een rechtszaak.