Brieven en Documenten

    

Formulieren, Reglementen ed.

Huisregels

Brief verbod Energydrinks

Brief verbod Shishapennen

Te laat regeling.pdf

Ouderraad - aanmeldingsformulier OR.pdf

Overgangsregelingen sc-Delfland.pdf

 

Pestprotocol

Pestprotocol

    
    

Loopbaanoriëntatie (LOB)

Loopbaanoriëntatie (LOB)

        
 

School-ondersteuningsprofiel van sc-Delfland

Het schoolondersteuningsprofiel van de sc Delfland is een werkdocument dat jaarlijks wordt bijgesteld.

Beschreven zijn de op dit moment geldende regels, mogelijkheden en beperkingen voor wat betreft de extra zorg die de school kan bieden aan leerlingen die dit nodig hebben.

 

Download hier de korte versie van het S.O.P.

(voor uitgebreide versie: zie hieronder onder Zorg)

 

 

 

 

Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsplanraad (O.P.R.) sc-Delfland.pdf

    

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 gaat de wetswijziging op passend onderwijs van start. Met onderstaand document vindt u antwoorden op veelgestelde vragen omtrent passend onderwijs.

antwoorden op veelgestelde vragen

 

Diverse beleidsstukken 

 

Koers en Richting

   

SCOD

    SCO01 - SCOD Schoolplan sc Delfland 2018-2022
    SCO02 - Addendum schoolplan 2018-2022 Kwaliteit en kwaliteitszorg
    SCO03 - Kwaliteitszorg in beeld
    SCO04 - Jaarverslag 2017-2018 sc Delfland totaal
    SCO05 - SCOD Jaarverslag 2017-2018 sc Delfland
    SCO06 - SCOD Onderwijsresultaten sc Delfland 2018
     
   

STOVOD

    STO01 - STOVOD Schoolplan sc Delfland 2018-2022
    STO02 - Addendum schoolplan 2018-2022 Kwaliteit en kwaliteitszorg
    STO03 - Kwaliteitszorg in beeld
    STO04 - Jaarverslag 2017-2018 sc Delfland totaal
    STO05 - STOVOD Jaarverslag 2017-2018 sc Delfland
    STO06 - STOVOD Onderwijsresultaten sc Delfland 2018
     
 

Leerlingen

 
    L01 - Leerlingenstatuut
    L02 - Huisregels
    L03 - Regeling bevordering
    L04 - Protocol te laatkomen
    L05 - Reglement boekenfonds
    L06 - Reglement kluisjes
    L07 - Richtlijnen extra verlof leerlingen
     
 

Personeel

 
    P01 - Tevredenheid medewerkers sc Delfland totaal 2018-2019
     
 

Veiligheid

 
    V01 - Schoolveiligheidsbeleid sc Delfland
    V02 - Ontruimingsplan Van Bleyswijckstraat 72 te Delft
    V03 - Regeling schorsen en verwijderen sc Delfland
    V04 - Toelichting regeling schorsing en verwijderen sc Delfland
    V05 - Protocol sociale media
    V06 - Pestprotocol sc Delfland
     
 

Organisatie

 
    O01 - Informatieverstrekking gescheiden ouders A
    O02 - Beleid sponsoring
     
 

Zorg

 
    Z01 - Schoolondersteuningsprofiel uitgewerkt (SOP)2019-2020
    Z02 - Dyslexieprotocol - Hoofddocument
    Z02 - Dyslexieprotocol - Dyslexie op scholencombinatie Delfland (verkort document)
    Z03 - Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
    Z04 - protocol Ziekteverzuim
    Z05 - Protocol Huislijk geweld en kindermishandeling
    Z06 - Protocol thuiszitters
    Z07 - Procedure verhuisleerling