Brieven en Documenten

    

Formulieren, Reglementen ed.

Huisregels

Te laat regeling.pdf

Ouderraad - aanmeldingsformulier OR.pdf

Overgangsregelingen sc-Delfland.pdf

 

Pestprotocol

Pestprotocol

    
    

Loopbaanoriëntatie (LOB)

Loopbaanoriëntatie (LOB)

        
 

School-ondersteuningsprofiel van sc-Delfland

Het schoolondersteuningsprofiel van de sc Delfland is een werkdocument dat jaarlijks wordt bijgesteld.

Beschreven zijn de op dit moment geldende regels, mogelijkheden en beperkingen voor wat betreft de extra zorg die de school kan bieden aan leerlingen die dit nodig hebben.

Download hier het S.O.P.

School Ondersteuningsprofiel (S.O.P.) sc-Delfland.pdf

 

 

Ondersteuningsplanraad

 

Ondersteuningsplanraad (O.P.R.) sc-Delfland.pdf

    

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 gaat de wetswijziging op passend onderijw van start. Met onderstaand document vindt u antwoorden op veelgestelde vragen omtrent passend onderwijs.

antwoorden op veelgestelde vragen

  

Schoolplan sc Delfland 2018 - 2022

Schoolplan 2018 - 2022

 

Protocol Sociale Media sc Delfland

Protocol Sociale Media 2017