Bestuur scholencombinatie Delfland

 

Scholencombinatie Delfland valt, voor wat betreft de exploitatie, onder een eigen bestuur (bevoegd gezag). Dit bestuur is samengesteld uit leden van de raad van toezicht van de beide scholen. Voor onderwijskundige en personele zaken ligt de verantwoordelijkheid bij de afzonderlijke besturen van het CLD en het Grotius College.Schematisch ziet dit er als volgt uit: