Aanmeldingsprocedure scholencombinatie Delfland

De Delftse scholen voor Voortgezet Onderwijs hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over de aanmelding. Voor de sc Delfland is dat als volgt uitgewerkt.

 

Wanneer kunt u uw kind aanmelden:

Van 9 februari 2019 tot en met 22 februari 2019 kunt u uw kind aanmelden. Eerder dan 9 februari aanmelden kan niet vanwege wettelijke regels.

 

Het adres voor alle aanmeldingen is:

Scholencombinatie Delfland
Van Bleyswijckstraat 72
2613 RT Delft

 

Na ontvangst van uw aanmelding:

  • Ontvangt u z.s.m. een schriftelijke bevestiging dat uw kind is aangemeld bij de sc Delfland.
  • Ontvangt u in de week van 4 tot 11 april 2019 een bericht of uw kind definitieve geplaatst kan worden. Bij een positief plaatsingsbesluit ontvangt u hierbij ook een antwoord-strookje dat ondertekend moet worden teruggestuurd ter bevestiging dat u de plaatsing accepteert.
  • Na plaatsing wordt uw kind uitgenodigd voor een korte kennismakingsbijeenkomst in juni 2019 op de sc Delfland.

   

U levert bij aanmelding de volgende documenten in:

  1. Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier van de sc Delfland Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij de school, via de website (www.sc-delfland.nl) of kan aangevraagd worden bij mw. A. Vrolijk (T: 015 2000014 | E: a.vrolijk@sc-delfland.nl).
  2. Schooladviesformulier Dit formulier, dat door de basisschool wordt verstrekt, bevat een unieke code die wij nodig hebben om de aanmelding te kunnen verwerken.