Aanmelden – Brugklas

 

Welkom op de aanmeldpagina van sc Delfland

Onderaan de pagina vindt u de link naar het invulformulier om uw kind aan te melden voor de leukste school van Delft.

 

Wat heeft u nodig voor de aanmelding van uw kind

  1. BSN nummer van uw kind. Staat op ID bewijs of op zorgpas.
  2. Naam-Adres-Woonplaatsgegevens van u en uw kind.
  3. Naam-Adres-Woonplaatsgegevens van de vorige school. Dit is meestal de basisschool van uw kind.
  4. De mogelijkheid om te printen.
  5. Het adviesformulier met uniek nummer van de basisschool. Aanmelden kan in eerste instantie ook zonder het adviesformulier. 

 

Opmerkingen over het aanmelden.

De aanmelding kan pas worden verwerkt indien het aanmeldformulier compleet is ingevuld en voorzien is van een handtekening. Het verdient de aanbeveling om het formulier op uw computer op te slaan, te printen en ondertekend en samen met het adviesformulier van de basisschool te verzenden of bij de receptie van onze school af te geven. Wij zorgen dan voor de rest. Wordt het formulier zonder handtekening via de mail verzonden, dan wordt u op een later moment uitgenodigd voor ondertekening.

 

Nog geen adviesformulier?

Indien u nog niet in het bezit bent van een adviesformulier met het unieke nummer, dan kunt u uw kind wel aanmelden, maar de verwerking van het formulier kan pas plaatsvinden wanneer het adviesformulier in ons bezit is.

 

Aanmelden op meerdere scholen?

Aanmelden op meerdere scholen kan. Dit kan in Den Haag, Delft, Zoetermeer of elke gemeente van uw keuze. U dient wel op te geven wat de school van uw eerste keuze is. U geeft het adviesformulier met het unieke nummer alleen af op de school van uw voorkeur. Mocht uw kind daar niet geplaatst kunnen worden, dan kunt u het adviesformulier weer inleveren bij de school van uw tweede keuze. Wanneer u het unieke nummer afgeeft bij meerdere scholen, dan loopt u de kans dat uw kind geplaatst wordt op een andere school dan uw eerste keuze.

 

Wordt mijn kind automatisch geplaatst? 

Nee, uw kind wordt niet automatisch geplaatst. Wanneer u uw kind aanmeldt op onze school, dan wordt eerst het dossier van uw kind compleet gemaakt. Als sc Delfland van mening is dat uw kind plaatsbaar is binnen de school, dan ontvangt u een plaatsingsbericht. Mocht sc Delfland van mening zijn dat uw kind niet geplaatst kan worden, dan wordt met u contact opgenomen. Dit gebeurt echter zelden. Leerlingen met een goed onderbouwd advies van de basisschool zijn meestal plaatsbaar.

Meer over de gehele aanmeldprocedure vindt u hier.

 

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven? 

De aanmeldingsperiode voor het cursusjaar 2019-2020 op onze school loopt van 29 februari t/m 22 februari 2019.

 

 

DE INSCHRIJFTERMIJN IS VERSTREKEN!

Online inschrijven is nu niet mogelijk